SMILE

Angie-blogg21.jpg

Tänk vad ett enkelt leende kan göra och har ni märkt hur det smittar av sig? När man ler mot andra, skapas snabbt en dominoeffekt. Genom att le inspirerar man andra som undermedvetet öppnar upp för gemenskap. Dessutom blir vi mer medvetna om att vi delar livet tillsammans. Om man ler när man är lite nere, frigörs positiva endorfiner som gör att vi känner oss gladare. Man kan även utnyttja leendet, genom att le mot en främling. Jag lovar att du garanterat får ett leende tillbaka, som kommer göra både dig själv och främlingen gladare just i den stunden. Är det inte fantastiskt? På samma sätt fungerar det med arga och sura blickar, men det skapar istället negativa känslor hos den andra personen.

Några andra positiva effekter av att le är att det: - Gör oss attraktiva - Lindrar stress - Ökar immunförsvaret - Sänker ditt blodtryck - Frigör endorfiner som är naturliga smärtstillande

Vad sägs om att vi gör den här dagen till leendets dag?

___ English. Imagine what a simple smile can do and have you noticed how it contagious? When you smile at others, It quickly created a domino effect. By smiling you inspire others to extend beyond themselves and enter a world where they share with others and others share with them. Moreover, we become aware that we share life together.

If you smile when you are a little down, it releases positive endorphins that make us feel happier. You can also smile at a stranger. I promise, you are guaranteed to get a smile back, which will make both you and the stranger happier in that moment. Isn't it amazing? Unfortunately It works the same way with anger, but instead it creates negative feelings of the other person.

Some other positive effects of smiling is that it: - Makes us attractive - Relieves stress - Boosts our immune system - Lowers our blood pressure - Releases endorphins which are natural painkillers

How about we smile as much as possible today?