SHAPE UP YOUR YOGA

YOGA_blogg4.jpg

YOGA_blogg1 (kopia)När jag ser på bilden ovan med det stora fönstret, får det mig att tänka på hur små vi människor är, jämfört med hur stort universum är. Tänk vad lite vi vet egentligen. Det enda vi kan vara helt säkra på att det existerar, är det vi har just nu. Det som hände igår är endast minnen och det som kommer ske i framtiden är endast påhittade tankar och föreställningar. Om vi ser oss omkring just i denna stund, så kan vi se ganska snabbt, att det enda vi har är det som finns just nu. Det kan verka skrämmande, men man kan också vända på det. Tänk att vi lever, har ett medvetande och existerar, kan känna känslor som glädje och kärlek, är det inte underbart!

Den här månaden har ShapeUp en yogautmaning som jag självklart kommer att  delta i. Varje dag lägger de upp en ny position/asanas och efter 30 dagar kommer programmet att sättas ihop så att alla kan vara med, oavsett tidigare erfarenheter. Tagga dina instagrambilder med #shapeupyouryoga så kan vi få inspiration av varandra. Ni kan läsa mer om utmaningen här (länk!).

___ English. When I look at the picture with the huge window, it makes me think about how small we humans are, compared to how big the universe is. Think how little we really know about everything. The only thing we can be absolutely certain about, is that what we have right now exists. What happened yesterday is only memories and what will happen in the future is only the thoughts and beliefs made up by our minds. If we look around us at this very moment, we can see quite quickly that the only thing we have is the present moment. It may seem frightening, but we can also reverse it. Keep in mind that we live, has a consciousness and existence, we feel emotions such as joy and love, isn't life wonderful!

This month ShapeUp Magazine has a yoga challenge, which I obviously will participate in. Every day they add up a new position/asanas and after 30 days the program will be put together so that everyone can participate, regardless of previous experience. Tag your instagram pics with #shapeupyouryoga so we all can get inspiration from each other. You can read more about the challenge here (link !).